Добре дошли в сайта на Сдружение "Форум за граждански идеи"!

Тук ще намерите:

  • Информация за нашето сдружение, неговите цели и проектите, с които сме се заели;
  • Информация за екипа на сдружението;
  • Информация какво точно правим по Проект "Малките граждани: демокрация за деца от 5 до 7 г." и кой го финансира;
  • Интересна информация и материали за резултатите от нашите проекти, много детски рисунки и забавни презентации;

С най-добри чувства,

Светла Желева и Таня Михайлова

Управители на Сдружение "Форум за граждански идеи"

 


„Сайтът е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение "Форум за граждански идеи" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България."