Резултати

На тази страница можете за видите:

 • Презентация на проекта;
 • Разработени обучителни програми по проекта;
 • Презентации за всяко от проведените до момента занимания с децата;
 • Публикации в пресата във връзка с изпълнението на проекта;
 • Изработени материали във връзка с изпълнение на дейностите по публичност и визуализация;

 



  

Файлове


 • Представяне на проекта
 • Учебни програми по модули
 • Модул 5 За демокрацията по детски: Народно събрание
 • Модул 5 За демокрацията по детски: Президент
 • Модул 5 За демокрацията по детски: Българските национални символи
 • Модул 4 Празнуваме заедно: За силата на книгите
 • Модул 4 Празнуваме заедно: Пролетни празници
 • Модул 3 Всички обичаме вкусните неща: Здравословно хранене
 • Модул 3 Всички обичаме вкусните неща: Грижа за външния вид
 • Модул 3 Всички обичаме вкусните неща: Традиционни ястия у нас и на Балканите
 • Модул 1 Аз и другите: Децата по света
 • Модул 5 За демокрацията по детски: Европейски съюз
 • Модул 3 Всички обичаме вкусните неща: Кулинарни традиции
 • Модул 3 Всички обичаме вкусните неща: Здравословно хранене ІІ
 • Модул 3 Всички обичаме вкусните неща: Игри за здравословното хранене
 • Модул 3 Всички обичаме вкусните неща: Полезни и вредни храни
 • Модул 5 За демокрацията по детски: Ценности на демокрацията: свобода на словото мисълта и избора
 • Модул 5 За демокрацията по детски: Ценности на демокрацията: Солидарност
 • Модул 5 За демокрацията по детски: Какво е демокрация?
 • Модул 2 Танцуваме заедно: Силата на танците
 • Модул 4 Празнуваме заедно: Празници на етносите у нас
 • Модул 4 Празнуваме заедно: Християнски празници
 • Модул 4 Празнуваме заедно: Лични празници
 • Модул 2 Аз и другите: Моето семейство и това на другите
 • Модул 1 Аз и другите: Децата от различни етноси у нас
 • Модул 1 Аз и другите: Толерантност
 • Модул 1 Аз и другите: Какво е расизъм?
 • Модул 1 Аз и другите: За войната и мира
 • Модул 1 Аз и другите: Бежанци
 • Публикация във в-к "Учителско дело", бр.10 от 16,03.2015 г.
 • Покана за официално представяне на проекта
 • Информационна брошура
 • Информационна брошура
 • Покана за заключително събитие
 • Покана за тържество-викторина за децата, участващи в проекта
 • Модул 5 За демокрацията по детски: Конституция
 • Модул 5 За демокрацията по детски: Какво прави съдът?
 • Модул 5 За демокрацията по детски: Правителство
 • Модул 5 За демокрацията по детски: Права на детето
 • Модул 5 За демокрацията по детски: Какво означава да си гражданин?
 • Модул 5 За демокрацията по детски: Република и монархия












 • „Сайтът е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение "Форум за граждански идеи" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България."